Hvem er ING:α?

Ing:α - Linjeforeningen for teknologifag er en studentforening på NTNU Gjøvik.
Som studentforening jobber vi utrettelig for å bedre våre studenters studiehverdag.
Dette gjør vi gjennom karriererettede og sosiale arrangementer.

Ing:α sine studenter

Ing:α har mange forskjellige studieretninger i sitt favn. Se under for å lære mer om studentene vi representerer.

Besøk oss

Adresse:

Teknologivegen 22
2815 Gjøvik

ING:α  -  Linjeforeningen for teknologifag
Bygg B - rom 020