ING:α

Linjeforeningen for teknologifag

Hvem er ING:α?

Ing:α - Linjeforeningen for teknologifag er en studentforening på NTNU Gjøvik. Som studentforening jobber vi utrettelig for å bedre våre studenters studiehverdag. Dette gjør vi gjennom karriererettede og sosiale arrangementer.

Ing:α sine studenter

Ing:α har mange forskjellige studieretninger i sitt favn. Se under for å lære mer om studentene vi representerer.

Fornybar Energi

Gjennom studiet ingeniør i fornybar energi får du kompetanse til å jobbe med fremtidens energisystemer innen kraftbransjen, bygningsbransjen og industri.Elektroingeniør

Elektroingniørstudiet fokuserer på samfunnets omfattende grad av digitalisering, elektrifisering, automatisering og robotisering.


Produktdesign og
teknologi

På produktdesign og teknologi er du med på hele designprosessen, fra idé til ferdig produkt. Design og estetikk skiller produkter med lik funksjonalitet, kvalitet og pris. For å kunne levere et ferdig produkt må du ha kunnskap om design og teknologi.

Bygg- og miljøteknikk
(Master)

Sivilingeniører med en master i bygg- og miljøteknikk bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, drikkevann, avløpsvann, energiforsyning, boligbygging og bymiljø.

Byggingeniør

Byggingeniører designer og beregner, konstruerer, planlegger og leder arbeid
sammen med andre.Sustainable Manufacturing
(Master)

Sivilingeniører med master i sustainable manufacturing gir deg ettertraktet kompetanse om hvordan vi kan håndtere utfordringene som produksjonsindustrien står overfor.

Geomatikkingeniør

Geomatikk kombinerer informasjonsteknologi med kart, GPS, landmåling og geografi.


Maskiningeniør

Maskiningeniøren kalles ofte for den
klassiske ingeniøren. Vanlige oppgaver for en maskiningeniør er å designe, produsere, drifte og vedlikeholde produkter og produksjonsutstyr.